Dokumentarkiv - Ordinær kongres

Dagsorden  Kongresdagsorden 
Punkt 1 - Kongressen konstituerer sig A) Forretningsorden 
  B) Valg af dirigenter
  D) Valg af stemmertællerudvalg
  E) Valg af mandatudvalg
  F) Valg af lovudvalg
  G) Valg af redaktionsudvalg
  H) Valg af protokolfører
   
Punkt 3: Beretning Den Skriftlig Beretning 2016 - 2021
  Den mundtlige beretning Det talte ord gælder.
   
Punkt 4: Regnskab 2016 - 2020 Kongresregnskab
   
Punkt 6: Vision 2025 Kongresoplæg Vision 2025
  Indkommet forslag til Vision 2025
   
Punkt 7: Idé-katalog Idé-katalog: Kollektive medlemsforsikringer
  Oplæg kollektive forsikringer - ALKA
  Idé-katalog: Pulje til medlemsaktiviteter
  Idé-katalog: Kontingentnedsættelse
   
Punkt 8: Ændringsforslag til Faglige Procedurer Faglige Procedurer
  Indkommet forslag til Faglige Procedurer
   
Punkt 9: Principper for økonomi og kontingent  Principper for økonomi og kontingent
   
Punkt 10: Ændringsforslag til forbundslovene Ændringsforslag til forbundslovene
   
Punkt 11: Valg af forbundsledelse, kongresvalgte forbundssekretærer og kritiske revisorer Forslag til valg kongresvalgte til Forbundshuset
  Forslag til valg af kritiske revisorer og suppleanter
  Valgprocedure til valg af kongresvalgte i Forbundshuset
   

Dokumentarkiv - Ordinær delegeretmøde

Dagsorden  Dagsorden a-kassen ordinær delegeretmøde
   
Punkt 1: Delegeretmøde konstituerer sig A) Godkendelse af forretningsorden  
  B) Valg af to dirigenter
  D) Valg af stemmertællerudvalg
   
Punkt 2: Beretning Mundtlig beretning. Det talte ord gælder
   
Punkt 3: A-kasseregnskab og budget  A-kassen regnskab 2016 - 2020
   
Punkt 4: Vedtægtsændringer A-kassevedtægter - ændringsforslag
   
Punkt 5: Valg af a-kasseledelse Indstillinger til valg